Προσφορές

1896 Αναμνηστική Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα

1896 Αναμνηστική Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα

Πλήρης σειρά , σφραγισμένη..

670,00€ 1.600,00€

1901-1910 Έκδοση Ιπτάμενου Ερμού

1901-1910 Έκδοση Ιπτάμενου Ερμού

 πλήρης σειρά σφραγισμένη με σαρνιέρα..

16,00€ 50,00€

1902 Μεταλλική

1902 Μεταλλική

Έκδοση "Α.Μ." Αξίας Μεταλλικής . Πλήρης σειρά, με σαρινέρα..

90,00€ 250,00€

1905 ΚΡΗΤΗ ΔΟΥΛΗ

1905 ΚΡΗΤΗ ΔΟΥΛΗ

 Έκδοση Λιθογραφική επαναστατών Θερισού (ΚΡΗΤΗ ΔΟΥΛΗ) . Πλήρης σειρά με σαρνιέρα..

15,00€ 40,00€

1905 Έκδοση Χειροποίητη Επαναστατών Θερίσου

1905 Έκδοση Χειροποίητη Επαναστατών Θερίσου

 πλήρης σειρά,σφραγισμένη..

23,00€ 75,00€

1906 Δεύτερη Αναμνηστική Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

1906 Δεύτερη Αναμνηστική Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

πλήρης σειρά, σφραγισμένη εκτός από το "3 δραχμαί" που έχει σαρνιέρα..

150,00€ 400,00€

1906 Δεύτερη Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα

1906 Δεύτερη Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα

 πλήρης σειρά με σαρνιέρα..

330,00€ 800,00€