Προσφορές

1896 Αναμνηστική Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα

1896 Αναμνηστική Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα

Πλήρης σειρά , σφραγισμένη..

670,00€ 1.600,00€

1899 Λιθογραφική Έκδοση Προσωρινού Ταχυδρομείου Ρεθύμνης

1899 Λιθογραφική Έκδοση Προσωρινού Ταχυδρομείου Ρεθύμνης

μη-πλήρης σειρά, σφραγισμένη - λείπει η αξία "1γρ. μπλε"..

38,00€ 98,00€

1901 Πρώτη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας με νέα χρώματα

1901 Πρώτη Έκδοση Κρητικής Πολιτείας με νέα χρώματα

πλήρης σειρά, ασφράγιστη χωρίς σαρνιέρα - νέα χρώματα 20λ. και 50λ. της Πρώτης Εκδόσεως Κρητικής Πολ..

40,00€ 80,00€

1902 Μεταλλική

1902 Μεταλλική

Έκδοση "Α.Μ." Αξίας Μεταλλικής . Πλήρης σειρά, με σαρινέρα..

90,00€ 250,00€

1902-1903 Γραμματόσημα Γαλλίας με επιγραφή "CAVALLE"

1902-1903 Γραμματόσημα Γαλλίας με επιγραφή "CAVALLE"

πλήρης σειρά σφραγισμένη ..

45,00€ 100,00€

1902-1903 Γραμματόσημα Γαλλίας με επιγραφή "CRETE"

1902-1903 Γραμματόσημα Γαλλίας με επιγραφή "CRETE"

μη-πλήρης σειρά, λείπουν οι αξίες 2f. και 5f. , σφραγισμένη..

25,00€ 80,00€

1902-1903 Γραμματόσημα Γαλλίας με επιγραφή "Dedeagh"

1902-1903 Γραμματόσημα Γαλλίας με επιγραφή "Dedeagh"

πλήρης σειρά με σαρνιέρα..

45,00€ 100,00€